Debat

Kriser presser priserne, så måske er det nu, vi skal se på, hvordan vi arbejder i landbruget

DEBAT: En akut krise som nu sætter spor langt frem, men kan være kimen til et ændret fødevaresystem. Opdyrkning af brakjord og udskydelse af farm-to-fork strategien hjælper hverken noget nu eller på sigt.

29-03-2022 4 minutter Debat

Skal vi kunne købe danske økologiske æg i fremtiden?

DEBAT: Fugleinfluenza, brystbensbrud, højere omkostninger og lavere afregningspriser har ramt de økologiske ægproducenter hårdt. Spørgsmålet er, om vi kigger ind i en fremtid med en uddøende økologisk ægproduktion i Danmark? skriver ægproducent Lars Bredahl.

23-03-2022 4 minutter Debat,   Æg og fjerkræ

Virksomhedsudvalget: Sig ja til den nye struktur

DEBAT: Det er virksomhedernes ønske at få en større stemme, så at der kommer en bedre balance imellem de forskellige interessenter i Økologisk Landsforening. Så brug din virksomheds stemme og bak op om det nye forslag.

03-03-2022 2 minutter Generalforsamling 2022,   Debat

Sådan kan vi organisere og videreudvikle Økologisk Landsforening

DEBAT: Jeg forstår ikke helt den frygt, der er, for at man mister indflydelse, hvis den nye struktur i ØL vedtages. Et repræsentantskab vil opfylde det krav, der stilles, om et bredt medlemsdemokrati.

03-03-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Tak for det faglige ryk fremad

DEBAT: Det kan meget vel vise sig, at vi i fremtiden vil sige, at det var et vigtigt og fremsynet skridt, vi tog i 2022, hvis Økologisk Landsforening vedtager en ny struktur.

01-03-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening skal fortsat være en forandrende kraft

DEBAT: Bestyrelsens forslag til organisatorisk fornyelse handler især om at forandre ledelse og tilføre mere indirekte demokrati gennem et repræsentantskab. Vi er på ingen måder overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå på den måde at indskrænke generalforsamlingens mandat.

01-03-2022 5 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Er vi reelt ved at udvande generalforsamlingen i Økologisk Landsforening?

DEBAT: Hvis bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmodellen bliver vedtaget, kan jeg frygte, at vores generalforsamling - dermed også en del af vores forenings sammenhængskraft - ender med at blive udvandet

01-03-2022 5 minutter Debat,   Generalforsamling 2022

Ny struktur giver os indflydelse og tid til det faglige

DEBAT: I dag bliver udvalgene hørt enkeltvist, når bestyrelsen har forslag. Det betyder, at vi sjældent hører, hvad vores kolleger i de andre udvalg mener om forskellige emner. Det kan en ny struktur hjælpe på.

23-02-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Sådan kan vi styrke ØL's fagudvalg

DEBAT: Der er behov for, at rummet for engagement, samtale og debat udvides, så fagudvalgene også fremover kan fungere som drifkraft og være på forkant med økologien. Derfor foreslår vi dannelse af Fagligt Forum i Økologisk Landsforening.

23-02-2022 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2022,   Økologisk Landsforening

Forrige Side 1 af 9 Næste